Textproduktion
 
 


 

   
 

PRÄST BAKOM GALLER

Skuld, förlåtelse. Brott, straff. Fängelseprästen Roland Bågenhammar arbetar med tunga frågor.
- Empati och respekt är viktigt.

Han är tatuerad från sin tid på sjön, blicken är stadig och handslaget stabilt. Boxning är ett intresse. Roland Bågenhammar är inte sinnesbilden av en präst i Svenska kyrkan.
- Min person och mina blågaddningar har inte precis varit till nackdel i mitt arbete som fängelsepräst utan har hjälpt mig få kontakt.
Roland har jobbat som fängelsepräst sedan 1991 när han hamnade i Västerviks församling. Trots att arbetet kan vara tungt ibland trivs han bra.
- Jag känner igen mig i grabbarna och känner empati för dem. Jag var också ute och snurrade en del i ungdomen och det skulle kunna ha varit jag som satt där.

Fängelsepräster arbetar på helt andra villkor än andra präster. Deras arbete regleras av samhällets lagar, regler och förordningar. De får till exempel inte ta ut brev eller förmedla kontakter mellan fångarna och yttervärlden.
Prästerna stöter på många trasiga människor med ett stort behov av hjälp och stöd i sitt dagliga liv. Fängelseprästens uppgift består inte i första hand att sprida evangeliet och omvända fångarna. Hans verksamhet är mer kurativ. Han ska lyssna, finnas till hands och hjälpa fångarna och ibland deras anhöriga att bearbeta frågor om sorg, skuld, straff och ansvar.
- De har så mycket i bagaget att det kan vara svårt att se någon utväg, men kanske kan jag hjälpa. Genom att nysta i en tråd kan man ibland lösgöra en hel härva.
Att jobba på en anstalt ställer inte bara stora professionella krav; det gäller framför allt att vara människa och kunna se andra människor.
- Man måste älska människor och kunna skilja på sak och person. Vad grabbarna har gjort intresserar mig inte. Jag är varken domare eller åklagare utan ser Kristus i varje fånge.

Målet för Roland och övriga fängelsepräster är inte att fångarna ska komma ut från sin vistelse som perfekta och välartade individer. Målet är mer handgripligt.
- Om jag kan få grabbarna att tänka efter och få dem att inse effekterna av sitt handlande, då har jag lyckats. Om någon kommer ut och hamnar i bråk men nöjer sig med att slå till och inte sticka kniven i någon, då kanske jag har bidragit till att de tänker efter innan.
I en omgivning med bland annat dömda våldsbrottslingar borde det vara lätt att känna oro för sin personliga säkerhet. Fast Roland Bågenhammar skakar bara på huvudet.
- Jag har aldrig varit rädd. Det finns larm men jag har aldrig haft det. Jag vill helt enkelt inte, då det skulle visa att jag inte litar på grabbarna.

Roland Bågenhammar arbetar inte enbart på Västerviksanstalten. Han är också knuten till häktet och psykvården samt jobbar inom frivårdsmyndigheten. Där möter han helt andra människor i helt andra situationer än på anstalten.
På häktet sitter misstänkta och väntar på rättegång; här finns också dömda som väntar på fängelseplacering. Inom frivården kommer han i kontakt med allt från bankdirektörer som dömts för rattfylleri till ungdomar som hamnat i strul. Och alla har sin speciella plats i Roland Bågenhammars hjärta.
- Det är klart att man känner för grabbarna.

I landet finns cirka 125 fängelsepräster. De är förordnade till NAV, Nämnden för Andlig Vård på uppdrag av Kriminalvårdsstyrelsen.
Deras främsta uppgift är att föra personliga samtal med de intagna och även med personalen.
Arbetsuppgifterna spänner annars över ett brett register som att: Hålla stödsamtal inför permission. Förrätta dop, vigsel och begravningsgudstjänster. Leda samtals- och studiegrupper. Medverka i olika behandlingsprogram. Delta i personalsamlingar och -utbildning. Bearbetning av relationsfrågor och andra psykosociala frågor inför frigivningen. Vara behjälplig vid konflikter, olyckor, dödsfall och meddelande om dödsfall. Informera om kriminalvården i församlingar och samhälle.

 

 
 
 
 
 

LEDSEN FÖR RÖRAN
Siten är under ombyggnad och som alla som kan något om sökmotoroptimering vet så är det bäst att göra en liten, i det här fallet en mycket liten, bit i taget.

SORRY FOR THE MESS
The site is under serious reconstruction.

 

 
 
 
 
 

TextProduktion
info@textproduktion.se
070 - 325 97 35


Vaksalagatan 44 B
753 31 Uppsala
Textproduktion in English Textproduktion