Textproduktion
 
 


 

   
 

INTERN OCH EXTERN INFORMATION

Kundtidningar, broschyrer, webbplatser, nyhetsbrev med mera. TextProduktion hjälper er med ert interna och externa informationsarbete.

Informationsbruset är enormt. Internt kan det vara en stressfaktor och externt är det en utmaning att nå fram till mottagaren.
TextProduktion jobbar med såväl korta och snabba informationsuppdrag som sådana som sträcker sig över många år.
Vi jobbar bland annat med:
– kundtidningar och nyhetsbrev
– böcker, broschyrer och manualer
– olika former av informativt innehåll till webbplatser 

TextProduktion arbetar också med olika former av informativa konsulttjänster inom såväl offentlig som privat sektor. Bland annat genomför vi:
– informationsflödesanalys
– informationsstrategier, interna och externa
– informations-/användarklassning 

Här nedan är några artiklar ur ett omfattande projekt för Västerviks församling som resulterade i ett över 60 sidor tjockT magasin. (Layout och bild Sven Myr/MyrArt AB.) 
Präst bakom galler

Kristna symboler

 

 
 
 
 
 

LEDSEN FÖR RÖRAN
Siten är under ombyggnad och som alla som kan något om sökmotoroptimering vet så är det bäst att göra en liten, i det här fallet en mycket liten, bit i taget.

 
 
 
 
 

TextProduktion
info@textproduktion.se
070 - 325 97 35


Vaksalagatan 44 B
753 31 Uppsala
Textproduktion in English Textproduktion